ลิงตาแดง

ลิงเยิ้ม

ลิงเยิ้ม เมื่อเจ้าลิงได้รับลองรสชาติของสมุนไพรธรรมชาติเข้าไป ดูจากดวงตาที่แดงแบบนั้นแล้วมันก็จะหิวขอ

Continue reading